เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ร้านเครื่องเสียงรถยนต์
ชุดโปรโมชั่น เครื่องเสียงรถยนต์
เครื่องเสียงรถยนต์,ร้านเครื่องเสียงรถยนต์,เครื่องเสียงติดรถยนต์
เครื่องเสียงรถยนต์,ร้านเครื่องเสียงรถยนต์,เครื่องเสียงติดรถยนต์
เครื่องเสียงรถยนต์,ร้านเครื่องเสียงรถยนต์,เครื่องเสียงติดรถยนต์
เครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี Motor Show 2014 Promotion
เครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี ,Tuner TV digital
โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ เครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี
โชว์รูมที่ทันสมัย มีเครื่องเสียงรถยนต์ ให้เลือกมากกว่า 100 รายการ
ห้องทดลองเครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์
Vented Film ฟิลม์กันแสง
ร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี
จูนเสียง ด้วยเครือง RTA และ Scope ทั้งระบบเสียง SQ และ SPL
เครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี
ใช้โปรแกรมในการจูนเสียง และ ออกแบบ ตู้ลำโพง SUB WOOFER
เครื่องเสียงรถยนต์ โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์
ห้องทำงานไม้ เครื่องเสียงรถยนต์ มาตราฐานญี่ปุ่น
Overhornsound เครื่องเสียงรถยนต์ นนทบุรี
 

 

จูนเสียงด้วย เครื่อง RTA และ Scope ทั้งระบบเสียง SPL และ SQ

ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ โอเวอร์ฮอร์นซาวด์ ราชพฤกษ์ OvehornSound Ratchaphruek
เป็นศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แห่งแรก ที่นำอุปกรณ์ Compettion Auto Sound Analyzer ที่ใช้ในการ ติดสินระดับนานาชาติ โดยนำมาใข้ในการิดตั้งและตรวจสอบ คุณภาพเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อม Tune เสียงด้วยเครื่อง RTA และ SPL กับรถของคุณ หลังจากติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ทุกครั้ง

จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพเครื่องเสียงรถยนต์ ที่สมบูรณ์แบบพร้อมการติดตั้ง ที่เน้นความปราณีต ทุกขั้นตอน คือมาตราฐานของ ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ โอเวอร์ฮอร์นซาวด

จูน เครื่องเสียงรถยนต์ ด้วย RTA และ Scope
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความถี่ของ สัญญาณเสียง โดยเลือกใช้ SCOPE ในการวัดความถี่สัญญาณ การวัดเฟสของสัญญาณ และรวมถึงการวัดสัญญาณพัลล์ และ การอ่านค่า แอมปลิจูดของสัญญาณเสียง
จูน เครื่องเสียงรถยนต์ ด้วย RTA และ Scope
เครื่องมือที่ใช้ในการ ระบบเสียงของ Audio Control โดยใช้ RTA (Real Time Analyzer and SPL Meter) ปรับแต่งระบบเสียง จูนค่าความถี่ ให้เหมาะสมกับระบบแต่ละคัน
จูน เครื่องเสียงรถยนต์ ด้วย RTA และ Scope
โอเวอร์ฮอร์น ซาวด์ ราชพฤกษ์ รับออกแบบ ติดตั้ง เครื่องเสียงติดรถยนต์ ชั้นนำ ที่มีเครื่องมือปรับแต่งจูนเสียง ด้วย Scope และ RTA และ ออกแบบตู้สูตร จาก โปรแกรม BASS BOX
จูน เครื่องเสียงรถยนต์ ด้วย RTA และ Scope
หลังจาก การติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์ เสร็จแล้ว ก็เป็นขั้นตอนของ การจูน โดยนำเครื่อง RTA มาวัด ก็จะได้กราฟ ที่แสดงผล ค่าความถี่ ที่ปรับแต่ง จนได้เสียงที่สมบูรณ์ ไม่มีความเพี้ยนของเสียง